Titus

1:2

In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began; (KJB)

i Haab om det evige Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, havde lovet fra evige Tider, (1819)

i Håb om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider, (1907)

med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden — (1992)

Titus

1:3

But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour; (KJB)

men haver nu til sin Tid aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som mig er betroet, efter Guds vor Frelsers Befaling: (1819)

men i sin Tid har han åbenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling: (1907)

og da tiden var inde, åbenbarede han sit ord ved den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig efter befaling fra Gud, vor frelser. (1992)

Titus

1:4

To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour. (KJB)

til Titus, min ægte Søn i den fælles Tro: Naade, Barmhjertighed Fred fra Gud Fader og den Herre Jesus Christus, vor Frelser! (1819)

til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Nåde og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser! (1907)

Til Titus, mit ægte barn i vor fælles tro. Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor frelser! (1992)

Titus

1:6

If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly. (KJB)

saafremt en Saadan er ustraffelig, en Kvindes Mand, som haver troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere gjenstridige. (1819)

såfremt en er ustraffelig, een Kvindes Mand og har troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere genstridige. (1907)

En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv. (1992)

Titus

1:9

Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. (KJB)

som holder fast ved det sande Ord efter Underviisningen, at han kan være mægtig til baade at formane ved den sunde Lærdom og at overbevise dem, som sige imod. (1819)

en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til både at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod. (1907)

han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod. (1992)

Titus

2:2

That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. (KJB)

at de gamle Mænd skulle være aarvaagne, ærbare, sindige, sunde i Tro, i Kjærlighed, i Taalmodighed; (1819)

at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden; (1907)

at de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden; (1992)

Titus

2:5

To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. (KJB)

at være sindige, kydske, huuslige, velvillige, deres Mænd underdanige; at Guds Ord skal ikke bespottes. (1819)

at være sindige, kyske, huslige, gode, deres egne Mænd undergivne, for at Guds Ord ikke skal bespottes. (1907)

til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. (1992)

Titus

2:8

Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. (KJB)

sund, ulastelig tale, saa at Modstanderen maa beskæmmes, naar han intet Ondt har at sige om Eder. (1819)

sund, ulastelig Tale, for at Modstanderen må blive til Skamme, når han intet ondt har at sige om os. (1907)

din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os. (1992)

Titus

3:1

Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, (KJB)

Paamind dem at være Fyrster og Øvrigheder underdanige, at lyde Befalinger, at være redebonne til al god Gjerning, (1819)

Påmind dem om at underordne sig Øvrigheder og Myndigheder, at adlyde, at være redebonne til al god Gerning. (1907)

Påmind dem om at underordne sig under øvrigheder og myndigheder, adlyde og være rede til enhver god gerning; (1992)

Titus

3:15

All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. (KJB)

Alle, som ere hos mig, hilse dig. Hils dem, som os elske i Troen. Naaden være med Eder alle! Amen. (1819)

Alle, som ere hos mig, hilse dig. Hils dem, som elske os i Troen. (1907)

Hilsen fra alle her hos mig. Hils alle, som elsker os i troen. Nåden være med jer alle! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA