Philippensarar

1:14

And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. (KJB)

og at de Frelse af Brødrene i Herren fik Mod ved mine Baand og bleve des mere dristige til at tale uden Frygt. (1819)

og de fleste af Brødrene fik i Tillid til Herren ved mine Lænker end mere Dristighed til at tale Guds Ord uden Frygt. (1907)

og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. (1992)

Philippensarar

1:26

That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. (KJB)

at Eders Roes kan tiltage i Christus Jesus ved mig, naar jeg atter er tilstede iblandt Eder. (1819)

for at eders Ros ved mig kan blive rig i Kristus Jesus, ved at jeg atter kommer til Stede iblandt eder. (1907)

så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. (1992)

Philipp.

1:28

And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. (KJB)

og ikke lade Eder forfærde i nogen Ting af Modstanderne, hvilket er dem et Tegn paa Undergang, men Eder paa Frelse, og dette fra Gud. (1819)

og ikke lade eder forfærde i nogen Ting af Modstanderne; thi dette er for dem et Tegn på Undergang, men for eder på Frelse, og det fra Gud. (1907)

og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne; det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det tilmed fra Gud. (1992)

Philippensarar

3:3


Joh 4:24

For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. (KJB)

 Thi vi ere Omskærelsen, som tjene Gud i Aanden, og rose os i Christus Jesus og forlade os ikke paa Kjødet; (1819)

 Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Ånd og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os på Kødet*, (1907)

Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. (1992)

Philipp.

3:11

If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. (KJB)

om jeg dog kunne naae til de Dødes Opstandelse. (1819)

om jeg dog kunde nå til Opstandelsen fra de døde. (1907)

om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde! (1992)

Philipp.

3:16

Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. (KJB)

Kun at vi, saa vidt vi ere komne, vandre efter den samme Regel, mene det Samme. (1819)

Kun at vi, så vidt vi ere komne, vandre i samme Retning. (1907)

blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. (1992)

Philipp.

4:13

I can do all things through Christ which strengtheneth me. (KJB)

Jeg formaaer Alt i Christus, som gjør mig stærk. (1819)

Alt formår jeg i ham, som gør mig stærk. (1907)

Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. (1992)

Philipp.

4:23

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. (KJB)

Vor Herrens Jesu Christi Naade være med Eder Alle. Amen. (1819)

Den Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd! (1907)

Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA