Philemon

1:2

And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house: (KJB)

og Appia, den elskelige Kvinde og Archippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Huus: (1819)

og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus; (1907)

og til vor søster Appia, til vor kære medkæmper Arkippos og til menigheden i dit hus. (1992)

Philemon

1:6

That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. (KJB)

at din Deelagtighed i Troen maa blive virksom, ved Erkjendelsen af alt det Gode, som er i Eder for Christus Jesus. (1819)

for at din Delagtighed i Troen må blive virksom for Kristus i Erkendelse af alt det gode, som er i eder. (1907)

Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. (1992)

Philemon

1:7

For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. (KJB)

Thi vi have stor Glæde og Trøst af din Kjærlighed, efterdi de Helliges hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder! (1819)

Thi stor Glæde og Trøst har jeg fået af din Kærlighed, efterdi de helliges Hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder! (1907)

Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de helliges hjerter er blevet beroliget ved dig, min broder. (1992)

Philemon

1:16

Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord? (KJB)

ikke fremdeles som en Træl, men meer som en Træl, som en elskelig Broder, især for mig, men hvor meget mere for dig, baade i Kjødet og i Herren. (1819)

ikke mere som en Træl, men som mere end en Træl, som en elsket Broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, både i Kødet og i Herren. (1907)

ikke længere som en slave, men som mere end en slave: en kær broder. Det er han i høj grad for mig, og hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren! (1992)

Philemon

1:17

If thou count me therefore a partner, receive him as myself. (KJB)

Dersom du da anseer mig for din Meddeelagtige, saa annam ham som mig. (1819)

Dersom da du anser mig for din Medbroder, så modtag ham som mig! (1907)

Så sandt du regner mig for en trosfælle, så tag imod ham, som var det mig selv. (1992)

Philemon

1:19

I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides. (KJB)

Jeg Paulus har skrevet med min egen Haand, jeg vil betale, for ikke at sige, at du er mig dig selv skyldig. (1819)

Jeg, Paulus, skriver med min egen Hånd, jeg vil betale,for ikke at sige dig, at du desuden også skylder mig dig selv. (1907)

Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg vil betale! For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv. (1992)

Philemon

1:20

Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord. (KJB)

Ja Broder! lad mig have Glæde af dig i Herren, vederkvæg mit Hjerte i Herren! (1819)

Ja, Broder! lad mig få Gavn af dig i Herren, vederkvæg mit Hjerte i Kristus! (1907)

Ja, min broder, lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus! (1992)

Philemon

1:22

But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you. (KJB)

Men tilmed bered mig Herberge; thi jeg haaber, at jeg formedelst Eders Bønner skal skjenkes Eder. (1819)

Men med det samme bered også Herberge for mig; thi jeg håber, at jeg ved eders Bønner skal skænkes eder. (1907)

Og én ting mere: Forbered dig også på at tage imod mig som din gæst. For jeg håber, at I får mig tilbage takket være jeres bønner. (1992)

Philemon

1:25

The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eders Aand! Amen. (1819)

Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd! (1907)

Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA