Efeserne

1:6


To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. (KJB)

sin herlige Naade til Lov, ved hvilken han benaadede os i den Elskte, (1819)

til Pris for sin Nådes Herlighed, som han benådede os med i den elskede, (1907)

til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. (1992)

Efeserne 1:18


The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, (KJB)

Eders Forstands oplyste Øine, at i kunne kjende, hvilket det Haab er, som han kaldte Eder til, og hvilken hans Arvs herlige Rigdom er iblandt de Hellige, (1819)

gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Håb er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige, (1907)

med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, (1992)

Efeserne

2:22


In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. (KJB)

paa hvilken ogsaa I tillige blive bygte til Guds Bolig i Aanden. (1819)

i hvem også I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Ånden. (1907)

I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden. (1992)

Efeserne

3:6

That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel: (KJB)

at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddeelagtige i hans Forjættelse i Christus, formedelst Evangelium. (1819)

nemlig at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddelagtige i Forjættelsen i Kristus Jesus ved Evangeliet, (1907)

At hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, (1992)

Efeserne

3:9


And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ: (KJB)

og at oplyse Alle om Deelagtigheden i den Hemmelighed, som fra Verdens Begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle Ting ved Jesus Christus, (1819)

og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting, (1907)

og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, (1992)

Efeserne

3:14


For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, (KJB)

For denne Sags Skyld bøier jeg mine Knæ for vor Herrens Jesu Christi Fader, (1819)

For denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen, (1907)

Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, (1992)

Efeserne

4:6


One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. (KJB)

een Gud og Alles Fader, som ere over Alle og ved Alle og i Eder alle! (1819)

een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle! (1907)

én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. (1992)

Efeserne

4:9


(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? (KJB)

Men dette: han opfoer, hvad er det, uden at han og først nedfoer til Jordens lave Egne. (1819)

Men dette: "Han opfor," hvad er det, uden at han også nedfor til Jordens nedre Egne. (1907)

Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord? (1992)

Efeserne

4:17


This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, (KJB)

Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, som de øvrige Hedninger vandre i deres Sinds Forfængelighed, (1819)

Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, således som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed, (1907)

Det siger jeg da og vidner om i Herren: Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, (1992)

Efeserne

4:21


If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus: (KJB)

dersom I ellers have hørt om ham og ere oplærte i ham saaledes, som Sandheden er i Jesus: (1819)

om I da have hørt om ham og ere blevne oplærte i ham, således som Sandhed er i Jesus, (1907)

så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, (1992)

Efeserne

4:22


That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts; (KJB)

at I skulle aflægge det gamle Menneske efter den forrige Omgængelse, som fordærves ved bedragelige Lyster; (1819)

at I, hvad eders forrige Vandel angår, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer, (1907)

at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, (1992)

Efeserne

5:5


For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. (KJB)

Thi dette vide I, at ingen Skjørlevner eller Ureen eller Gjerrig, hvilken er en Afgudsdyrker, har Arv i Christi og Guds Rige. (1819)

Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige. (1907)

For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk — det er det samme som en afgudsdyrker — har lod og del i Kristi og Guds rige. (1992)

Efeserne

5:9


(For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;) (KJB)

(men Lysets Frugt viser sig i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed), (1819)

(Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,) (1907)

for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; (1992)

Efeserne

5:21


Submitting yourselves one to another in the fear of God. (KJB)

og værer hverandre underdanige i Guds Frygt. (1819)

og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt; (1907)

I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, (1992)

Efeserne

5:29


For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church: (KJB)

Ingen hadede jo nogensinde sit eget Kjød, men føder og vederkvæger det, ligesom og Herren Menigheden. (1819)

Ingen har jo nogen Sinde hadet sit eget Kød, men han nærer og plejer det, ligesom også Kristus Menigheden. (1907)

Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. (1992)

Efeserne

5:30


For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. (KJB)

Thi vi ere hans Legemes Lemmer, af hans Kjød og af hans Been. (1819)

Thi vi ere Lemmer på hans Legeme. (1907)

For vi er lemmer på hans legeme. (1992)

Efeserne

6:5


Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ; (KJB)

I Tjenere! lyder Eders Herrer efter Kjødet med Frygt og Bæven i Eders Hjertes Enfoldighed, som Christus; (1819)

 I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet* med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus; (1907)

Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, (1992)

Efeserne

6:10


Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might. (KJB)

Iøvrigt, mine Brødre, vorder stærke i Herren og i hans Vældes Kraft! (1819)

For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde! (1907)

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. (1992)

Efeserne

6:24


Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. (KJB)

Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Christus i Uforkrænkelighed! Amen. (1819)

Nåden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed! (1907)

Nåden være med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus, og uforgængeligt liv! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA