III. Johannes

1:1

The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth. (KJB)

Den Ældste til Cajus, den Elskelige, hvilken jeg elsker i Sandhed. (1819)

Den Ældste til Kajus, den elskede, hvem jeg elsker i Sandhed. (1907)

Fra den ældste. Til den kære Gajus, som jeg i sandhed elsker. (1992)

III. Johannes

1:6

Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well: (KJB)

hvilke have vidnet for Menigheden om din Kjærlighed; og du gjør vel, naar du befordrer deres Reise saaledes, som det er sømmeligt for Gud. (1819)

hvilke have vidnet for Menigheden om din Kærlighed; og du vil gøre vel i at fremme deres Rejse således, som det er Gud værdigt. (1907)

de har over for menigheden vidnet om din kærlighed, og du vil gøre en god gerning, hvis du hjælper dem videre, som Gud vil det. (1992)

III. Johannes

1:8

We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth. (KJB)

Derfor ere vi skyldige at antage os Saadanne, paa det vi kunne blive Medarbidere for Sandheden. (1819)

Derfor ere vi skyldige at tage os af sådanne, for at vi kunne blive Medarbejdere for Sandheden. (1907)

Derfor skylder vi at tage os af dem og således blive deres medarbejdere i at udbrede sandheden. (1992)

III. Johannes

1:10

Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. (KJB)

Derfor, naar jeg kommer, vil jeg erindre de Gjerninger, som han gjør, idet han med onde Ord bagvasker os; og ikke nøiet hermed, antager han selv ikke Brødrene, og dem, som ville, formener han det og udstøder dem af Menigheden. (1819)

Derfor vil jeg, når jeg kommer erindre om de Gerninger, han gør, idet han bagvasker os med onde Ord; og ikke tilfreds dermed, tager han både selv ikke Brødrene for gode, og dem, som ville det, forhindrer han deri og udstøder dem af Menigheden. (1907)

Derfor vil jeg, når jeg kommer, gøre opmærksom på hans handlinger, hvordan han sværter os til med onde ord, og ikke nok med det, han vil ikke selv tage imod brødrene, og når andre vil gøre det, prøver han at hindre dem i det og udstøder dem af menigheden. (1992)

III. Johannes

1:14

But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name. (KJB)

Men jeg haaber snart at see dig, og da skulle vi mundtligen tale sammen. / Fred være med dig! Vennerne hilse dig. Hils Vennerne, hver især. Amen. (1819)

Men jeg håber snart at se dig, og da skulle vi mundtligt tale sammen. / Fred være med dig! Vennerne hilse dig. Hils Vennerne, hver især! (1907)

jeg håber snart at se dig, så kan vi tales ved ansigt til ansigt. / Fred være med dig! Vennerne her hilser dig. Hils hver enkelt af vennerne. (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA