II. Tim.

1:7

For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind. (KJB)

Thi Gud har ikke givet os Feigheds Aand, men Krafts og Kjærligheds og Sindigheds Aand. (1819)

Thi Gud har ikke givet os Fejgheds Ånd, men Krafts og Kærligheds og Sindigheds Ånd. (1907)

For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. (1992)

II. Tim.

1:11

Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles. (KJB)

hvor hvilket jeg er beskikket en Prædiker og Apostel for Hedningers Lærer; (1819)

for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og Hedningers Lærer, (1907)

For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. (1992)

II. Tim.

2:3

Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ. (KJB)

Derfor lid du Ondt som en god Jesu Christi Stridsmand. (1819)

Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand. (1907)

Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. (1992)

II. Tim.

2:14

Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. (KJB)

Paamind om disse Ting, og vidne for Herren, at de ikke kives om ord, hvilket er til ingen Nytte, men Forvildelse for dem, som høre derpaa. (1819)

påmind om disse Ting, idet du besværger dem for Herrens Åsyn, at de ikke kives om Ord, hvilket er til ingen Nytte, men til Ødelæggelse for dem, som høre derpå. (1907)

Det skal du minde alle om, og du skal for Guds ansigt indskærpe dem ikke at indlade sig i ordkløverier, som ikke er til nogen nytte, men kun til ulykke for tilhørerne. (1992)

II. Tim.

2:15

Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. (KJB)

Læg Vind paa at fremstille dig selv retskaffen for Gud, en Arbeider, som ikke behøver at skamme sig, som retteligen deler Sandheds ord. (1819)

Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som en, Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer Sandhedens Ord. (1907)

Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. (1992)

II. Tim.

2:19

Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. (KJB)

Men Guds faste Grundvold staaer og har dette Segl: Herren kjender Sine; og: hver den, som nævner Christi Navn, afstaae fra Uretfærdighed. (1819)

Dog, Guds faste Grundvold står og har dette Segl: "Herren kender sine" og: "Hver den, som nævner Herrens Navn, afstå fra Uretfærdighed." (1907)

Dog, den grundvold, Gud har lagt, ligger fast, og den har et segl med denne indskrift: »Herren kender dem, der hører ham til,« og: »Enhver, som påkalder Herrens navn, skal afstå fra uretfærdighed.« (1992)

II. Tim.

3:3

Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, (KJB)

ukjærlige, uforlignelige, Bagtalere, umaadelige, umilde, uden Kjærlighed til det Gode, (1819)

ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, rå, uden Kærlighed til det gode, (1907)

ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, (1992)

II. Tim.

3:10

But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience, (KJB)

Men du har efterfulgt mig i Lærdom, i Vandel, i Fortsæt, Tro, Langmodig, Kjærlighed, Taalmodighed, (1819)

Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed, (1907)

Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, (1992)

II. Tim.

4:1

I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; (KJB)

Derfor besværger jeg dig for Gud og den Herre Jesus Christus, som skal dømme Levende og Døde ved sin Aabenbarelse og sit Regimente: (1819)

Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Åsyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Åbenbarelse og hans Rige: (1907)

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: (1992)

II. Tim.

4:18

And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen. (KJB)

Herren vil og frie mig fra alt Ondt og frelse mig til sit himmelske Rige; han være Ære i al Evighed! Amen. (1819)

Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen. (1907)

Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen. (1992)

II. Tim.

4:22

The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. (KJB)

Den Herre Jesus Christus være med din Aand! Naaden være med Eder! Amen. (1819)

Den Herre Jesus være med din Ånd! Nåden være med eder! (1907)

Herren være med din ånd! Nåden være med jer! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA